Gällande covid-19 se fliken nyheter!

Välkommen till Falkenberg Cargo AB

Falkenberg Cargo AB är ett privatägt speditionsföretag grundat 2001 av nuvarande ägaren Torbjörn Jacobsson som varit i branschen sedan 70-talet.

Vår affärsidé lyder: Falkenberg Cargo skall med rätt logistik förbättra kundernas konkurrenskraft på marknaden. Detta lyckas vi med tack vare ett nätverk av samarbetspartners över hela världen.

Vi säger inte nej till ett uppdrag som verkar svårt innan vi vet att det är omöjligt. Vi ser möjligheter där andra ser svårigheter.

MILJÖPOLICY

Självklart är miljön något vi på Falkenberg Cargo bryr oss om. Vi erbjuder effektiva transportlösningar som påverkar miljön i så liten utsträckning som möjligt.

Vi följer med i utvecklingen i världen för alternativa transportslag för att tillsammans med kunder och leverantörer kunna förverkliga dessa.

Vi försöker med vårt distributionssystem att minska antalet körda kilometer till så få som möjligt och de kilometer som körs utförs av miljöklassade fordon.

 

Följ oss på instagram
@falkenbergcargo
Kreera web&design