Logo

TJÄNSTER OCH SERVICE

Falkenberg Cargo kan erbjuda alla transportslag. Bil, sjö, flyg, närsjöfart, järnväg. Och vi hjälper Er även med specialtransporter oavsett om det är högt, brett, långt eller tungt. Vi kan erbjuda lager i Falkenberg och dessutom i andra delar av landet och på ett flertal platser i Europa.

Vi jobbar med kundnära relationer och efter kundernas önskemål. Vi hjälper till med alla typer av tull-frågor. Det vi inte kan, fixar vi med hjälp av www.tullxperten.se. Vi tecknar även transportförsäkringar på kundens begäran.

Vi strävar alltid efter att det ska vara enkelt för kunden att använda oss. Det betyder att vi anpassar oss efter kundens önskemål i den mån det går. Bokningar tar vi emot via mail, telefon eller fax.

Vårt kontor är beläget i hamnen i Falkenberg och detta gör att vi har tillgång till truckar i olika storlekar och även containertruck. Här finns även möjligheter med kran och lastare i andra former om det finns behov av detta.

Våra bilar har alltid den säkerhetsutrustning som krävs för en transport och chaufförerna kan reglerna för lastsäkring. Vi kör även ADR-gods och självklart även där med utbildade chaufförer och utrustade bilar. Det vi inte vet, vet vår säkerhetsrådgivare www.transportjuristen.se

På kontoret pratar alla svenska, tyska och engelska vilket gör att vi kan hålla kontakt med kunder och leverantörer i olika delar av världen.

Vi är inte alltid billigast men vi garanterar en service och en kvalitet som kan vara svår att hitta hos många av våra konkurrenter.

Exempel på tjänster och Service

Export/Import Bil
Export/Import Sjö
Export/Import Flyg
Inrikestransporter
Lagring
Specialtransporter
Crosstrade
Projekt
Tullhantering
Försäkringar
Farligt gods

Kreera web&design